Συμβουλευτική & Coaching Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική & Coaching Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

H Συμβουλευτική & το Coaching Σταδιοδρομίας αποτελεί μια προσωποκεντρική υπηρεσία που παρέχεται με σκοπό την επιλογή σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης, την επαγγελματική επιτυχία του συμβουλευόμενου και την υπέρβαση ψυχολογικών δυσκολιών που εμποδίζουν την επαγγελματική του ανάπτυξη. Η συμβουλευτική και το coaching παρέχονται σε ατομικές συνεδρίες διαμορφώνοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και υποστηρίζεται η κινητοποίηση και πορεία προς τα εμπρός του συμβουλευόμενου. Δεν αποτελεί κάποιας μορφής ψυχοθεραπεία ωστόσο αγγίζει και επεξεργάζεται στοιχεία της προσωπικότητας του καθε συμβουλευόμενου και για αυτό παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο Ψυχολόγο.

Η Συμβουλευτική και το Coaching σταδιοδρομίας απευθύνεται σε εφήβους και νέους που καλούνται να επιλέξουν σπουδές, να σχεδιάσουν τα σωστά βήματα στην καριέρα τους και να καλλιεργήσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα. Σε στελέχη επιχειρήσεων που καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης και εν γένει, σε όσους καλούνται να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα και επιθυμούν να διαχειριστούν επαγγελματικές αλλαγές με ωριμότητα και πλάνο.

Η προσέγγισή μας

Ο Σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού συνεργάζεται αρμονικά με τον Ψυχολόγο διαμορφώνοντας ένα διεπιστημονικό, έγκυρο και αξιόπιστο πλαίσιο παρέμβασης. Έμφαση δίδεται στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον συμβουλευόμενο στην κατανόηση και αξιοποίηση της μοναδικής του προσωπικότητας υπερβαίνοντας έτσι την στείρα χορήγηση ερωτηματολογίων επαγγελματικού προσανατολισμού. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσα από σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία και τεχνικές του Career Coaching. Τίθενται σαφείς στόχοι, σχεδιάζεται πλάνο επίτευξής του και ενισχύονται τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα κάθε συμβουλευόμενου.

Ιδιαίτερα δε για την ολιστική υποστήριξη των εφήβων, ο Ψυχολόγος εργάζεται παράλληλα με την οικογένεια με σκοπό την ορθή ενημέρωση των γονέων και την συμπληρωματική παρέμβαση στο οικογενειακό σύστημα όπου αυτό απαιτείται.

Ο σκοπός της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο:

Να επιλέξει ώριμα σπουδές και καριέρα

Η λήψη αποφάσεων που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία είναι συχνά μια απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται ωριμότητα,  αυτογνωσία, πλάνο και όραμα.

Να υπερβεί ψυχολογικά εμπόδια

Συχνά, η επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία αναστέλλεται από δεισλυτουργικά μοτίβα σκέψης, συμπεριφορές και έντονα αρνητικά συναισθήματα. Η συμβουλευτική συμβάλλει στην επίλυσή τους. 

Να καλλιεργήσει μια θετική αυτό-εικόνα

Ο Σύμβουλος θα βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να αναγνωρίσει τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του, να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες και να βελτιώσσει τηνεπαγγελματική του αυτοπεποίθηη. 

Να νιώθει ικανοποίηση από την εργασία

Η ικανοποίηση από την εργασιακή ζωή συμβάλλει καθοριστικά στην αίσθηση επιτυχίας, την ισορροπία ανάμεσα στον προσωπικό και εργασιακό χρόνο και στην ανάπτυξη του ατόμου συνολικά. 

Ζητήματα τα οποία συζητώνται στη Συμβουλευτική & το Coaching είναι τα εξής:

 • Η επιλογή σπουδών και καριέρας με βάση την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου.
 • Η ενίσχυση της αυτογνωσίας & ανάπτυξη επαγγελματικής ωριμότητας.
 • Ο καθορισμός στόχων με coaching τρόπο.
 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του χαρακτήρα σας.
 • Η ανάπτυξη ατομικής στρατηγικής και σχεδιασμός εναλλακτικών.
 • Η λήψη αποφάσεων με βάση τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας.
 • Η επιλογή εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τους επαγγελματικούς στόχους.
 • Ο σχεδιασμός της επαγγελματικής ανάπτυξης και πορείας
 • Η διαχείριση αλλαγών και μεταβάσεων στην επαγγελματική ζωή.
 • Η προετοιμασία, ο σχεδιασμός και η είσοδος για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.
 • Η διαχείριση εμποδίων που αναστέλλουν την επαγγελματική ανάπτυξη.
 • CV Coaching & Mentoring για τη σύνταξη και αποστολή βιογραφικού.

Τα πιο συχνά αιτήματα στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι:

Θέλω να επιλέξω σπουδές και σταδιοδρομία που με εκφράζουν.
Θέλω να μάθω σε τι είμαι καλός, ποια είναι η κλήση μου.
Θέλω να επιλέξω επάγγελμα με το οποίο θα είμαι ικανοποιημένος.
Θέλω να βελτιώσω τα επαγγελματικά μου, να κάνω κάτι καλύτερο.
Θέλω να αλλάξω επαγγελματική ταυτότητα/ αντικείμενο.
Θέλω να αλλάξω εργασιακό περιβάλλον / εταιρία.
Θέλω να βρω εργασία στον κλάδο που με ενδιαφέρει.
Θέλω να αντλώ περισσότερη ευχαρίστηση από την εργασία μου.
Θέλω να κάνω μια μεγάλη επαγγελματική αλλαγή.
Θέλω να αλλάξω τον τρόπο που οργανώνω την εργασιακή και προσωπική μου ζωή.
Θέλω να εργαστώ στο εξωτερικό.
Θέλω να επιλέξω την σωστή εκπαίδευση / κατάρτιση για μένα.

Τα συνήθη εμπόδια στην επαγγελματική ανάπτυξη είναι:

 • Έλλειψη εσωτερικού κινήτρου.
 • Αδυναμία επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας.
 • Παρεμβολές και επιβολή επαγγελματικής ταυτότητας από το περιβάλλον.
 • Αποσύνδεση της σταδιοδρομίας από τις προσωπικές αξίες και προτεραιότητες.
 • Επιβολή αλλαγής εργασίας λόγω εξωτερικών συνθηκών.
 • Αναποφασιστικότητα (Δεν ξέρω αν πρέπει να επιμείνω ή να φύγω).
 • Δυσλειτουργικοί μύθοι και αρνητικές υποθέσεις (γιατί να επιλέξουν κάποιον σαν κι εμένα / Δεν είμαι καλός στις συνεντεύξεις).
 • Διαφωνίες και συγκρούσεις με τους σημαντικούς άλλους.
 • Εσωτερικές συγκρούσεις, αμφιθυμία (Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εργασία μου αλλά δεν ξέρω αν θα κάνω την αλλαγή / Είναι μια καλή εργασία, θέλω να αλλάξω και δεν θέλω).

Ποια είναι τα οφέλη του Career Coaching & της Συμβουλευτικής:

Τα οφέλη του CareerCoachingστην επαγγελματική ανάπτυξη συνοψίζονται στην αύξηση και βελτίωση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ωριμότητας. Οι συμβουλευόμενοι επιδεικνύουν αυξημένη αποφασιστικότητα σε θέματα σταδιοδρομίας, διαμορφώνουν μια σαφέστερη επαγγελματική ταυτότητα, ενισχύουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση, θέτουν ξεκάθαρους στόχους και υλοποιούν όσα σχεδιάζουν. Και το πιο σημαντικό; Βιώνουν Αυξημένη ικανοποίηση από τις επιλογές καριέρας.