Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος EMDR

Τι είναι το ψυχικό τραύμα

Oψυχικός τραυματισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά αρνητικό φαινόμενο στη ζωή του ανθρώπου, με σημαντικές και διαχρονικές επιπτώσεις στην λειτουργικότητά του. Ο τραυματισμός του ψυχικού οργάνου μπορεί να είναι εμφανής και συνειδητά καταγεγραμμένος στη μνήμη, δύναται όμως, να βιώνεται και συγκεκαλυμένα μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς επίγνωση του ατόμου που έχει τραυματιστεί. Σε περιπτώσεις όπου το άτομο έχει αποσυνδεθεί από την τραυματική εμπειρία, το τραύμα συχνά μεταμφιέζεται σε φοβίες, άγχος και αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό και την ζωή. Δηλαδή, πίσω από το σύμπτωμα που φαίνεται, λανθάνει το ψυχικό τραύμα. Η σύγχρονη προσέγγιση της Τραυματοθεραπείας με EMDR, συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και την αντιμετώπισή του.

Το τραύμα είναι μια πληγή, ένα ρήγμα που διαρρηγνύει και κατακερματίζει τον ανθρώπινο ψυχισμό. Το τραύμα συμβαίνει όταν το άτομο εκτεθεί σε ακραίες ψυχοπιεστικές καταστάσεις στις οποίες το στρες, ο φόβος και το άγχος βιώνονται σε τέτοιον βαθμό όπου δεν μπορούν να νοηματοδοτηθούν και να μεταβολιστούν. Με άλλα λόγια, ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν τον χωρά ο νους κι έτσι κατακερματίζεται. Οι τραυματικές αναμνήσεις και τα εσωτερικά ρήγματα με τον καιρό αποσυνδέονται από την ενσυνείδητη μνήμη και μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση μείζονος και διαχρονικής ψυχοπαθολογίας. Ο χρόνος εσωτερικά παγώνει, και το άτομο εγκλωβίζεται στο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο το τραυματίστηκε. Το τραύμα μπορεί να είναι απλό ή σύνθετο. Το απλό τραύμα είναι μεμονωμένο και αντιμετωπίζεται σχετικά πιο εύκολα ενώ τα σύνθετα τραύματα σχετίζονται με βαθύτερες, διαχρονικές αρνητικές εμπειρίες από την πρώιμη ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

Τι μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικό τραυματισμό

Η εμπειρία που βιώνεται ως τραυματική και το ίδιο το ψυχικό ρήγμα, είναι δύο διαφορετικά γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι ως τραύμα μπορεί να βιωθεί το οτιδήποτε. Ο τραυματισμός αποτελεί μια υποκειμενική εμπειρία και συσχετίζεται άμεσα με την προσωπικότητα του ανθρώπου που τραυματίζεται. Καταστάσεις που μπορούν να βιωθούν τραυματικά είναι: σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, βιασμός ή απόπειρα βιασμού, το κλίμα εκφοβισμού και διαρκούς απειλής, σοβαρά ατυχήματα, σωματικοί τραυματισμοί, ασθένειες, η απώλεια αγαπημένου προσώπου ή εργασίας, φυσικές καταστροφές, έκθεση σε εγκληματικές πράξεις.

Εντός των ανθρώπινων σχέσεων, ιδιαίτερα εντός των οικογενειακών, μπορεί να προκληθεί σύνθετο τραύμα ακόμη κι όταν δεν υπάρχει φυσική ή άμεσα παρατηρήσιμη βία. Η έντονη κριτική, η σταθερή απαξίωση, ο αυστηρός έλεγχος, ο ανασφαλής δεσμός ή η απουσία σχέσης εμπιστοσύνης με τον γονέα, προκαλούν πρώιμο και σύνθετο τραύμα που οδηγεί σε προβλήματα στην ενήλικη ζωή. Το παιδί και ο έφηβος, μπορούν να τραυματιστούν τόσο ως θύματα αλλά και ως μάρτυρες βίας και κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός της Τρυματοθεραπείας EMDR είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο:

Να κατανοήσει τις ψυχικές δυσκολίες του

Ο Θεραπευόμενος κατανοεί τις πληγές του, συνδέει τις ψυχολογικές του δυσκολίες με γεγονότα που τον τραυμάτισαν και δίνει νόημα σε όσα τον δυσκολεύουν. Έτσι, διαμορφώνεται ένα σαφές θεραπευτικό πλάνο. 

Να επεξεργαστεί τρυματικές εμπειρίες 

Ο θεραπευόμενες εξοικειώνεται με μια απλή θεραπευτική διαδικασία στην οποία ο ίδιος έχει τον έλεγχο και επεξεργαγάζεται θετικά τις τραυματικές του εμπειρίες με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του

Το EMDR με δομημένες διεργασίες βοηθά τον θεραπευόμενο να ενεργοποιήσει τις πηγές του, τις δυνάμεις του και να καλλιεργήσει τις αναγκαίες δεξιότητες για να υπερβεί τις δυσκολίες του.

Να επιτύχει προσωπικούς στόχους

Μια  αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση βοηθά τον θεραπευόμενο να θέσειπροσωπικούς στόχους ανάπτυξης και να διαμορφώσει τις συνθήκες που πραγματικά επιθυμεί στη ζωή του. 

Οι επιπτώσεις και τα συμπτώματα του ψυχικού τραύματος

Πιο συχνά, με τον ψυχικό τραυματισμό συνδέεται η Διαταραχή Μεταραυματικού Στρες (PTSD), ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε ότι τραύμα δύναται να ενυπάρχει πίσω από σύνθετες μορφές ψυχοπαθολογίας. Οι άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, βιώνουν μια διαχρονική υποκειμενική δυσφορία που αδυνατούν να εξηγήσουν, ενοχή, αυτομομφή και έντονο άγχος. Συχνά αναπτύσσουν δυσανάλογες αντιδράσεις και πανικοβάλλονται από συμπεριφορές και καταστάσεις που μπορεί να τους θυμίζουν την αρχική τραυματική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, το τραυματισμένο άτομο μπορεί να εμφανίζει:

 • Γνωστικά ελλείματα, αδυναμία επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων.
 • Φοβίες και κρίσεις πανικού.
 • Εμπειρίες αποπροσωποποίησης.
 • Κατάθλιψη.
 • Δυσκολίες στον ύπνο.
 • Αποφυγή δημιουργίας σχέσεων.
 • Αίσθημα αβοηθητότητας και έλλειψη ελπίδας.
 • Αποσύνδεση από τα συναισθήματα ή την πραγματικότητα.
 • Καχυποψία ή έντονη ενοχή.
 • Συναισθηματικές εκκρήξεις, έντονο θυμό.
 • Σωματοποιήσεις, χρόνιος πόνος.
 • Μετατραυματικό στρες.

Θεραπεία με την μέθοδο EMDR

Η μέθοδος EMDR- Eye Movement Desensitization & Reprocessing είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος εντοπισμού και θεραπείας του ψυχικού τραύματος που συνθέτει παραδοσιακά θεραπευτικά σχήματα με την σύγχρονη έρευνα στην ύπνωση και τις νευρο-επιστήμες. Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται σταθεροποίηση. Κατά την σταθεροποίηση μειώνεται το σύμπτωμα, το άτομο εκπαιδεύεται σε τεχνικές χαλάρωσης, ενδυνάμωσης, ανακουφίζεται και ενεργοποιούνται οι εσωτερικές πηγές του ψυχισμού οι οποίες θα απελευθερώσουν και θα ενισχύσουν την διαδικασία της ίασης. Στην δεύτερη φάση πραγματοποιείται η επεξεργασία των τραυματικών εμπειριών μέσα από την τεχνική διεστιακών ερεθισμάτων. Το άτομο επεξεργάζεται όσα το έχουν τραυματίσει, μεταβολίζει αρνητικά συναισθήματα, πεποιθήσεις και αναδομεί την τραυματική εμπειρία με τρόπο που δεν επηρεάζει πλέον την λειτουργικότητά του. Τα εσωτερικά ρήγματα ενώνονται και ο ψυχισμός αποκαθιστά την συνοχή του. Στην τρίτη και τελική φάση, διασφαλίζεται η διαχρονικότητα του αποτελέσματος. Το άτομο αποκρυσταλλώνει συμπεριφορές πρόληψης και ενδυνάμωσης, δημιουργεί νέες σχέσεις και ισορροπίες στη ζωή του που διαμορφώνουν συνθήκες υγείας και άνθισης. Ο ψυχισμός είναι πλέον έτοιμος να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει μελλοντικές δυσκολίες και νέες εμπειρίες χωρίς να τραυματιστεί.

Η μέθοδος ΕMDR εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εντάσσεται αρμονικά στην ατομική ψυχοθεραπεία τους θεραπευόμενου.