To Θεραπευτικό Συμβόλαιο με τον Ψυχολόγο

Το Θεραπευτικό Συμβόλαιο με τον Ψυχολόγο

Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται με τον Ψυχολόγο. Το «θεραπευτικό συμβόλαιο» όπως συχνά αποκαλείται, αντικατοπτρίζει την αμοιβαία δέσμευση και περιλαμβάνει τους όρους και τους κανόνες που διέπουν την σχέση με τον θεραπευτή. Μια θεραπευτική σχέση χαρακτηρίζεται από αποδοχή, εμπιστοσύνη, σαφή όρια, σταθερότητα, συνοχή και αμοιβαία δέσμευση.

Όροι που διέπουν μια θεραπευτική σχέση.

Γενικές αρχές

 • Ως Ψυχολόγος που παρέχει τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας κατέχω τη νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, ενώ βρίσκομαι πολύ συχνά σε εποπτεία για να βελτιώνομαι διαρκώς. Δεσμεύομαι ηθικά και δεοντολογικά, να εργαστώ χωρίς διακρίσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών ψυχολογικών διαταραχών, την αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος, την επίλυση δυσλειτουργικών μοτίβων και την ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο και την δυσφορία, τιμώντας τόσο τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται όσο και το επάγγελμα του Ψυχολόγου.
 • Η δέσμευσή σας στη θεραπεία αφορά την ενεργητική στάση σας και την συνειδητή απόφαση για την αναζήτηση της αλήθειας και της προσωπικής σας ιστορίας.  Μη συνειδητές διεργασίες και δυνάμεις ενδέχεται να αναστείλουν ή να ενισχύσουν την συμμετοχή σας στις συνεδρίες προκαλώντας άλλες φορές ενθουσιασμό κι άλλες δυσφορία.
 • Ο θεραπευτής σας συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση και τον καθορισμό των θεραπευτικών στόχων ωστόσο δεν υποκαθιστά την ελεύθερη βούληση για αυτογνωσία και αλλαγή. Η ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί μια διαδικασία στενής καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, αντίθετα αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενεργητικής στάσης στη ζωή.
 • Η ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται με έναν Θεραπευτή, σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να διατηρήσετε παράλληλες θεραπευτικές σχέσεις (ομαδικό, ατομικό, συμβουλευτική γονέων). Φυσικά, ως θεραπευόμενος έχετε δικαίωμα να επιλέξετε/αλλάξετε τον θεραπευτή σας, τηρώντας υγιής όρους ολοκλήρωσης ανάλογα με κάθε περίπτωση.

Όροι συμμετοχής στις συνεδρίες: ακυρώσεις, οικονομικά, συνέπεια.

 • Η διάρκεια των συνεδριών είναι 45 λεπτά και το θεραπευτικό συμβόλαιο περιλαμβάνει σταθερό πρόγραμμα, μία φορά την εβδομάδα (για παράδειγμα, κάθε Πέμπτη στις 18:00).
 • Εφόσον ξεκινήσει ένα θεραπευτικό συμβόλαιο, τα προκαθορισμένα ραντεβού ακυρώνονται μόνον για πολύ σοβαρό λόγο.
 • Οι ακυρώσεις γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνεδρία χρεώνεται κανονικά. Εάν ο Ψυχολόγος αναγκαστεί να ακυρώσει συνεδρία χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση (24 ώρες), παρέχει την επόμενη συνεδρία δωρεάν.
 • Μετά από δύο συνεχόμενες ακυρώσεις διερευνάται το πλαίσιο τους, η δυναμική και η λειτουργία τους στην θεραπεία. Το συμβόλαιο τίθεται υπό συζήτηση με αυθεντικότητα και, αναστοχαστική διάθεση.
 • Η ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης είναι προκαθορισμένες. Σε περίπτωση που αργήσετε δεν παρατείνεται ο χρόνος της συνεδρίας.
 • Κατά τη διάρκεια των συνεδριών απαιτείται η εστίαση της προσοχής και η αυθεντική έκφραση χωρίς διασπαστές και περισπασμούς. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση καφέ, τροφής, τσίχλας και η χρήση του κινητού τηλεφώνου.
 • Πριν τις συνεδρίες αποφύγετε τα βαριά γεύματα, την κατανάλωση αλκοόλ και φυσικά την χρήση ουσιών.
 • Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι πιθανόν να αναδυθεί μια άρνηση ή επιθυμία για ακύρωση της συνεδρίας χωρίς σοβαρό/εμφανή λόγο. Δείξτε επιμονή και συζητήστε τις δυσκολίες που βιώνετε ανοιχτά, εντός της συνεδρίας μας.
 • Για όσο διαρκεί η ψυχοθεραπεία είναι καλό να αποφύγετε τη μελέτη βιβλίων αυτοβοήθειας, το διάβασμα σχετικών άρθρων στο διαδίκτυο, την αξιοποίηση άλλων τεχνικών όπως ο διαλογισμός και οι ασκήσεις χαλάρωσης, χωρίς συνεννόηση με τον ψυχολόγο σας.
 • Για όσο διαρκεί η θεραπευτική σχέση δεσμεύεστε να μην προβείτε σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Ολοκλήρωση ή διακοπή θεραπευτικού συμβολαίου

 • Η θεραπεία ολοκληρώνεται έχοντας εκπληρώσει του στόχους του θεραπευτικού πλάνου κατόπιν συνεννόησης και ομαλά. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την προετοιμασία αποχωρισμού από την θεραπευτική σχέση και την ολοκλήρωση του κύκλου με θετικότητα και αισιοδοξία.
 • Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίσετε να διακόψετε την θεραπεία σας, συζητήστε το ανοιχτά εντός των συνεδριών ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά ο κύκλος της θεραπευτικής σχέσης.

Απόρρητο & Εμπιστευτικότητα

 • Η θεραπευτική διαδικασία καλύπτεται από το απόρρητο, δηλαδή από την αρχή της εχεμύθειας που διέπει το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μορφή επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Ψυχολόγο παραμένει εμπιστευτική. Καμία πληροφορία δεν μοιράζεται με τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα. Το αίτημα για επίσκεψη στον Ψυχολόγο διατυπώνεται αποκλειστικά από τον άμεσα ενδιαφερόμενο και δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαμεσολάβηση από τρίτους ή συγγενείς.
 • Άρση απορρήτου προβλέπεται σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή του θεραπευόμενου ή τρίτων ή/και κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης από δικαστικές αρχές. Σε περίπτωσης άρσης απορρήτου για προστασία της ζωής, ο Ψυχολόγος μοιράζεται μόνον τις απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές κατόπιν επικοινωνίας με τον θεραπευόμενο.

Ψυχοθεραπεία με εφήβους, απόρρητο και επικοινωνία με γονείς.

 • Για την σύναψη θεραπευτικής σχέσης με ανήλικο (έφηβο) είναι η αναγκαία η ενημέρωση και συναίνεση των γονέων. Οι έφηβοι όντας λίγο πριν την ενηλικίωσή τους έχουν ανάγκη την εμπιστευτικότητα στην σχέση τους με τον Ψυχολόγο. Για την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, δεν μοιραζόμαστε το περιεχόμενο των συνεδριών με τους γονείς.
 • Οι γονείς ενημερώνονται σε περιπτώσεις αυτοτραυματισμών, αυτοκτονικού ιδεασμού και χρήσης ουσιών. Η συζήτηση με τους γονείς γίνεται συνήθως σε οικογενειακές συνεδρίες που ενθαρρύνονται η έκφραση και η ειλικρίνεια. Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς ενημερώνονται ξεχωριστά κατόπιν συνεννόησης με τον έφηβο.
 • Σε καμία περίπτωση ο Ψυχολόγος δεν αποτελεί μέσο μεταφοράς μηνυμάτων, επιβολής κανόνων και στόχων προς πάσα κατεύθυνση.