Online Συνεδρίες

Online Συνεδρίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

Με την φράση «Online Συνεδρίες» εννοούμε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας και γενικά την ψυχολογική παρέμβαση μέσω τηλεματικών εφαρμογών, δηλαδή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σήμερα, αξιοποιούμε κυρίως τις βιντεοκλήσεις μέσω προγραμμάτων που επιτρέπουν την μεταφορά ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, όπως το Skype ή το zoom. Ο θεραπευόμενος συνεργάζεται κανονικά με τον ψυχολόγο του όπως θα γινόταν κι από κοντά, επεξεργάζεται όσα τον απασχολούν και λαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεται.

Πώς λειτουργούν οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου.

O συνεδρίες που παρέχονται διαδικτυακά ακολουθούν τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες με εκείνες που παρέχονται στο γραφείο ενός Ψυχολόγου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα της επικοινωνίας σε επίπεδο υλικού εξοπλισμού, χώρου, σύνδεσης και η εμπιστευτικότητα. Στην πρώτη συνεδρία αφιερώνεται χρόνος για εξοικείωση με την εφαρμογή. Είναι σημαντικό να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να υπάρξει καλή ροή στην επικοινωνία, καλή οπτική επαφή και προστασία από διασπαστές.

Προτείνεται η χρήση υπολογιστή μπροστά από ένα κάθισμα σε ύψος που επιτρέπει την καλή οπτική επαφή, η χρήση σταθερής σύνδεσης στο διαδίκτυο (router), και ο καθορισμός χώρου και χρόνου ώστε να μην υπάρχουν άλλοι στον ίδιο χώρο.

Οφέλη και περιορισμοί στην Online Συμβουλευτική

Άμεση σύνδεση με τον Ψυχολόγο σας

Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την επικοινωνία με τον Ψυχολόγο υπερβαίνοντας εμπόδια που προκύπτουν από περιορισμούς στην μετακίνηση, την μεγάλη απόσταση, το κόστος σε χρόνο και χρήματα. 

Απαιτείται εξοικείωση με την τεχνολογία 

Όταν οι θεραπευόμενοι δεν έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες απαιτείται κάποιος χρόνος εκπαίδευσης στην χρήση των εφαρμογών. Οι περισσότεροι ωστόσο σήμερα, είναι ήδη εξοικειωμένοι. 

Είναι εξίσου αποτελεσματική 

Έρευνες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου. Οι περισσότερες δείχνουν ότι είναι το ίδιο ή και περισσότερο αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις. 

Απαιτουν την ίδια σοβαρότητα

Η απόσταση δεν σημαίνει ότι δεν διασφαλίζονται τα πρότυπα ποιότητας, εχεμύθειας και επικοινωνίας μιας συνεδρίας με τον ψυχολόγο. Χρειάζοται κατάλληλος χώρος και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Στην online Συμβουλευτική χρησιμοποιούμε εφαρμογές video-conferencing.

Η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών μέσω τηλεματικών εφαρμογών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σήμερα διεθνώς. Στην επικοινωνία με τον ειδικό ψυχικής υγείας αξιοποιούνται σχεδόν όλα τα μέσα συγχρονικής και ασύγχρονης επικοινωνίας: emails, τηλέφωνο, chat, πλατφόρμες online επικοινωνίας και φυσικά οι βιντεοκλήσεις. Εδώ χρησιμοποιούμε αποκλειστικά εφαρμογές βινεο-κλήσεων που μας επιτρέπουν την ανεμπόδιστη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον σαν να είμασταν από κοντά.

Ποια είναι τα κριτήρια αποτελεσματικότητας των online συνεδριών.

Για την αποτελεσματική ψυχολογική παρέμβαση μέσω διαδικτύου απαιτούνται τα εξής:

  • Η χρήση σταθερής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
  • Κατάλληλος χώρος με κάθισμα μπροστά σε υπολογιστή / κάμερα που επιτρέπει την ανεμπόδιστη οπτική επαφή.
  • Η προστασία από διασπαστές και η διασφάλιση της εχεμύθειας. (δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου, δεν γίνεται να μοιράζονται τον χώρο και άλλοι άνθρωποι).
  • Ο θεραπευόμενος είναι εξοικειωμένος με τις σύγχρονες τεχνολογίες ή έχει την διάθεση να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια ώστε να εξοικειωθεί.
  • Ο θεραπευτής πιστεύει σε αυτή την μέθοδο και την υποστηρίζει τηρώντας την δεοντολογία και τα επιστημονικά πρότυπα.

Πότε αντενδείκνυνται οι online συνεδρίες;

Η χρήση του διαδικτύου για online συνεδρίες αντενδύκνειται όταν:

  • Υπάρχει σοβαρή και ενεργός ψυχοπαθολογία που εμποδίζει την ουσιαστική σύνδεση (εκτός από τις περιπτώσεις που υπήρχε ήδη σταθερή και δια ζώσης θεραπευτική σχέση με τον ψυχολόγο).
  • Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα της επικοινωνίας τεχνολογικά.
  • Ο θεραπευόμενος δεν ανταποκρίνεται θετικά στους κανόνες δεοντολογίας και τα πρόπυπα ποιότητας της υπηρεσίας.
  • Ο ψυχολόγος δεν γνωρίζει ποιες τοπικές υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης υπάρχουν.

Αρχή εχεμύθειας και επαγγελματική κατοχύρωση.

Η θεραπευτική διαδικασία καλύπτεται από το απόρρητο, δηλαδή από την αρχή της εχεμύθειας που διέπει το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μορφή επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Ψυχολόγο, παραμένει εμπιστευτική. Καμία πληροφορία δεν μοιράζεται με τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα. Το αίτημα για επίσκεψη στον Ψυχολόγο διατυπώνεται αποκλειστικά από τον άμεσα ενδιαφερόμενο και δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαμεσολάβηση από τρίτους ή συγγενείς. Άρση απορρήτου προβλέπεται σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή του θεραπευόμενου ή τρίτων και κατόπιν σχετικής αίτησης από δικαστικές αρχές. Μόνον οι απαραίτητες πληροφορίες πρόληψης κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές κατόπιν επικοινωνίας με τον θεραπευόμενο.

Ο Ψυχολόγος ασκεί αναγνωρισμένο και θεσμοθετημένο επάγγελμα από το ελληνικό κράτος, το οποίο εκδίδει ονομαστικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Δικαίωμα άσκησης θεραπευτικού και κλινικού έργου αλλά και την υποχρέωση δέσμευσης στον Κώδικα Δεοντολογίας έχουν οι κάτοχοι της νόμιμης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.